LADDSTATIONER FÖR BRF OCH FASTIGHETSBOLAG

En utmaning i en befintlig fastighet är ofta att den tillgängliga effekten är begränsad. Vi har avancerade system för laststyrning där användarna delar på den tillgängliga effekten. Det tillsammans med vårt användarvänliga system gör det enkelt för fastighetsägaren att etablera sin laddinfrastruktur. Vi tar hand om hela processen från design till implementering och system samt fakturering. Fastighetsägaren sätter själv priset för laddning och det går att differentiera priset för laddning av elbil beroende på om det är boende eller externa som använder laddstationerna.