PUBLIKA LADDSTATIONER

Publika laddstationer installeras för att allmänheten ska ha möjlighet att ladda när som helst och var som helst. Vi erbjuder semisnabba laddare och snabbladdare som passar de flesta bilar på marknaden. Laddarna kan kundanpassas för att följa ex. ett företags grafiska profil och det är enkelt att också konfigurera laddaren för att passa enskidla behov av funktionalitet. Samtliga publika laddstationer är förberedda för olika betalningslösningar.