KOMPLETTA LADDSTATIONSLÖSNINGAR

VILL DU TA BETALT FÖR LADDNING AV ELBIL?

Vi erbjuder marknadens mest kompletta lösning för övervakning och betalning  av laddstationer för elbilsladdning. Lösningen är laddstationsoberoende och systemet hanterar idag laddstationer från flertalet laddstationsleverantörer runt om i Europa. Ägaren till laddstationen får enkelt tillgång till status och historik på sina egna laddstationer via tjänsten.

Börja tjäna pengar på din laddstation för elbil. Kontakta oss för mer information.

Laddstationer för elbilar kan erbjudas som publika där laddning enkelt startas efter betalning med kreditkort eller paypal i vårt "mobile community" eller som slutna system där endast registrerade användare kan ladda eller en mix däremellen.  

Lösningen passar lika bra för kommunen som vill kunna erbjuda invånarna laddning av elbil till bostadsrättsföreningar eller företag som vill erbjuda laddning av elbil till boende eller anställda.

Låt oss ta ansvar för hela processen från registrering av användare till faktura. Ägaren till laddstationen sätter själv priset för laddning och det går enkelt att differentiera priset beroende på användarkategori.

I vårt laddsystem finns även ärendehanteringssystem för att på ett effektivt sätt kunna erbjuda support och uppföljning i samma system. En ansvarig servicetekniker knyts till varje laddstation och vid eventuella problem larmas teknikern med automatik.

Självklart har vi även stöd för roaming mot andra operatörer både inom och utanför vår systemlösning.

Kontakta oss för ytterligare information.

KUNDPORTAL

I kundportalen kan användare registrera sig och efter regisrering skickas ett RFID-kort ut till användaren som sedan används för att få access till laddstationerna i nätverket. Användaren får tillgång till sin laddhistorik som visar vilken laddstation som använts, hur länge samt förbrukning tillsammans med kostnad. Fakturering sker normalt månadsvis i efterskott.

Använd vår kundportal eller låt oss göra en kundportal som är anpassad till just er. Kundportalen knyts till övervakningssystemet där alla laddstationer och användare administreras.

Registrera dig här